نظرسنجی

نظر سنجی

مشخصات فردی:(در صورت تمایل تکمیل فرمایید.)
خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه، ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید.