ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

1

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری تک منظوره

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

2

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی و هنری چند منظوره

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

3

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

1

صدور مجوز ورود و توزیع نشریات خارجی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

2

صدور پروانه فعالیت موسسات برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی


لینک مستقیم خدمت

3

صدور مجوز فعالیت خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی


لینک مستقیم خدمت

4

صدور مجوز فعالیت مترجمان

( جهت همراهی با خبرنگاران خارجی )


لینک مستقیم خدمت

5

صدور مجوز تاسیس دفتر نمایندگی رسانه های خارجی


لینک مستقیم خدمت

6

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی


لینک مستقیم خدمت

7

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی


لینک مستقیم خدمت

8

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی


لینک مستقیم خدمت

9

صدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی


لینک مستقیم خدمت

10

ارائه گواهی ثبت پایگاه های اینترنتی ایرانی


لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

1

پروانه نشر

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

2

صدور مجوزقبل از چاپ کتاب


لینک مستقیم خدمت

3

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی


لینک مستقیم خدمت

4

موافقتنامه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته


لینک مستقیم خدمت

5

صدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته


لینک مستقیم خدمت

6

صدور مجوزنقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت


لینک مستقیم خدمت

7

صدور مجوز ترخیص ماشین آلات چاپ و دستگاه های وابسته


لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

1

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

2

صدور مجوز طرح تابلو سر در مغازه ها و واحد های صنفی


لینک مستقیم خدمت

3

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه


لینک مستقیم خدمت

4

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر


لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

1

صدور پروانه تاسیس مراکز تک منظوره صدا گذاری ، صدابرداری و ضبط آثار صوتی   استودیو موسیقی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

2

صدور پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره


لینک مستقیم خدمت

3

صدور پروانه تاسیس مراکز و موسسات تک منظوره تهیه ، تولید و تکثیر آثار صوتی


لینک مستقیم خدمت

4

صدور پروانه فعالیت تهیه ، تولید و تکثر آثار صوتی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره


لینک مستقیم خدمت

5

صدور مجوز انتشار آثار صوتی


لینک مستقیم خدمت

6

صدور مجوز انتشار کتاب گویا


لینک مستقیم خدمت

7

صدور مجوز تاسیس نگار خانه


لینک مستقیم خدمت

8

صدور پروانه اجرای نمایش های صحنه ای ،تعزیه و خیابانی


لینک مستقیم خدمت

9

صدور پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی ، سیرک و متفرقه

 

لینک مستقیم خدمت

ردیف

عنوان خدمت

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

1

مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

2

گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

3

گواهی ثبت نرم افزار

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

4

مجوز نشر نرم افزار

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

5

مجوز تکثیر نرم افزار

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

6

مجوز کارخانجات تکثیر

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

7

مجوز رسانه های برخط پیام ده ، تلفن همراه

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

8

مجوز نرم افزار موبایل

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

9

مجوز آهنگ های پیشواز

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

10

مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون های هوشمند

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

11

مجوز محتوای فرهنگی سایر تکنولوژی های نوین

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

12

مجوز بازی سراها و کافی نت ها

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت

13

مجوز توزیع و عرضه کالا شامل آثار دیداری ، شنیداری ( فروشگاه های فیزیکی و اینترنتی)

شناسنامه خدمت

لینک مستقیم خدمت