• درباره ما

اداره کل  فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان  پشتیبان و مروج فرهنگ و هنر اصیل ایران اسلامی است، ارج نهادن به شأن و منزلت ارباب رجوع و پاسخگویی شایسته به ایشان وظیفه اخلاقی و قانونی این نهاد است.

با این رویکرد اصولی را بدین شرح سرلوحه کار خویش قرار داده‌ایم:

  • در هر شرایطی به ارزش‌های دینی، مبانی اخلاقی و صفات معنوی و عمل به آن پایبندیم.
  • نوآوری، خلاقیت و تبدیل این نهاد فرهنگی به مرکز تولید و اشاعه دانش، ادب و فرهنگ برنامه محوری ماست.
  • ارتباطمان با ارباب رجوع را بر پایه صداقت و بی‌آلایشی بنیان نهاده‌ایم و همواره برای تقویت آن می‌کوشیم.
  • بر این باوریم که در ارائه و بکارگیری شیوه‌های منطقی و سازنده برای پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع باید بهترین باشیم.
  • همواره و با تمام وجود از پذیرش پیشنهادهای اثربخشی که موجب تعالی سازمانی می‌شود استقبال می‌کنیم.
  • نظم، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمات بهتر را از اصول مُسلم و قطعی موفقیت مجموعه خود می‌دانیم.
  • به عنوان مجموعه‌ای یکپارچه با تمام توان برای ارتقای سطح کیفیت خدمات می‌کوشیم.
  • تکریم و پاسخگویی مناسب به ارباب رجوع را به عنوان فرصتی برای ارائه خدمات و انجام کار نیک تلقی می‌کنیم.
  • برای ارباب رجوع اهمیت قائلیم و آنان را به عنوان سرمایه سازمانی قلمداد می‌کنیم.
  • موفقیت و رشد مجموعه‌ای را که در آن کار می‌کنیم در گرو تعامل مثبت و مستمر با ارباب رجوع می‌دانیم.