مدیران ستادی اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی گلستان

دکتر کشمیری

عادله کشمیری

مدیرکل
 • 01732222361
 • 271
 • استان گلستان، گرگان، میدان تالار فخرالدین اسعد گرگانی، بلوار شهید شکاری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان
رسانه جدید

رضا علی لیوانی

معاون توسعه مدیریت و منابع
 • 224
رسانه جدید

احمد گلچین

معاون فرهنگی و رسانه ای
 • 01732220266
 • 225
رمضان یازرلو

رمضان یازرلو

معاون هنری و سینمایی
 • 017-32226060
 • 241
غریب آبادی

محمود غریب آبادی

مسئول روابط عمومی
 • 01732226060
 • 245
خانم عسگری

بتول عسگری

رییس حراست
 • 017-32228032
 • 236

فرشته آل نبی

رییس گروه فرهنگی
 • 32226060
 • 235

داود خشنودی

رییس گروه هنری
 • 01732220266
 • 241

حسن دیلم

رییس گروه رسانه
 • 01732220266
 • 229

امیر غلامی

رییس گروه تحول
 • 01732220266
 • 213

ارتباط با مدیران وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی

موردی برای نمایش وجود ندارد.