پیوندها

سایت مقام معظم رهبری

مجلس 

پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه

سامد

  • روابط عمومی

 
 
 
شماره تماس:

01732243087

داخلی:
148-149
 


 شرح‌ وظایف کارشناس‌ روابط عمومی:

مهمترین‌ وظیفه‌ کارشناس روابط عمومی‌، شناخت‌افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌که‌ هم  در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود. بی‌تردید،این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد.

 که‌می‌توان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌،سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی ‌دسته‌بندی‌ کرد. که‌ در زیر به‌ تشریح‌ این‌وظایف‌ می‌پردازیم‌.


1ـ ارتباطات‌:

سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربردشیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها،فعالیت‌ها، برنامه‌هاو مواضع‌ سازمان‌ بهمخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.

- گردآوری‌، جمع‌بندی‌ وتحلیل‌ نظرها و دیدگاههای‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمینه‌ فعالیتهای سازمان وارائه آن به مدیریت .

- تلاش‌ برای‌ تقویت‌ هرچه‌ بیشتر روحیه‌ تفاهم‌ بین‌کارکنان‌ و مدیران‌ و همیت‌ سازمانی‌ و زمینه‌سازی‌برای‌ برقراری‌ارتباطات‌بین‌آنان‌.
-
اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.

- عضویت‌ و شرکت‌ در جلسه‌های‌ مهم‌ سازمان‌به‌ منظور آگاهی‌ از سیاستها، خطمشی‌ها، برنامه‌ها وروند فعالیتها و نیز آگاهی‌ ازنتایج‌ سایر نشستها و گردهمایی‌ها و جلسه‌ها.

- تدوین‌ "تقویم‌ جامع‌ ارتباطات‌سازمانی‌" در قالب‌ ملاقاتها و بازدیدهای‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصیتهای‌ حقیقی‌ وحقوقی‌، کارکنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولی‌ وتلطیف‌روابط و تنظیم‌ افکار عمومی‌.

 تدارک‌ تمهیدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ برای‌راهنمایی‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ مراکز و مسئولان‌سازمان‌.

 برنامه‌ریزی‌ و اطلاع‌رسانی‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملکرد سازمان‌ به‌ انگیزه‌ تنویرافکار عمومی‌.
تدوین‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌های‌ مسئولان‌ سازمان‌ بامطبوعات‌، متناسب‌ با اولویتهای‌ سازمانی‌ ونیازهای‌ افکار عمومی‌
.

 ایجادارتباط احسن‌ با مطبوعات‌، رادیو، تلویزیون‌ و خبرگزاری‌ها و بهره‌برداری‌ بهینه‌از آنها برای‌اطلاع‌رسانی‌به‌مردم‌.

2 ـ امور فرهنگی‌ ونمایشگاهها
:

مشارکت‌ در برگزاری‌ سمینارها و گردهمایی‌ تخصصی‌ و عمومی‌سازمان‌.

پوشش‌ تبلیغی‌ ساختمانها و فضاهای‌ عمومی‌ سازمان‌ در گرامیداشت‌ ایام‌و مناسبتهای‌ ویژه‌

تدوین‌ و اجرای‌ طرح‌ جامع‌ تبلیغات‌ برای‌ فضاسازی‌فرهنگی‌ - تبلیغی‌ در ساختمانها و محوطه‌ها.

 مدیریت‌نمایشگاهها(سالانه‌،دایمی‌و...)درخارج‌وداخل‌سازمان‌.
-
طراحی‌ و تولید هدایای‌ تبلیغاتی‌برای‌ اهدا به‌ مخاطبان‌ (متناسب‌ با سلایق‌ و علایق‌ قشرها

 - تهیه‌، تدوین‌ واجرای‌ تقویم‌ مراسم‌ داخل‌ سازمان‌.

- تولید و ساخت‌ آگهی‌های‌ تلویزیونی‌ وفیلم‌های‌ مورد نیاز برای‌ تبلیغ‌ عملکرد و مستندسازی‌سازمان‌.

3 ـانتشارات:‌

- تدوین‌ کتب‌، جزوه‌ها و تهیه‌ مواد انتشاراتی‌ به‌ منظور معرفی‌سازمان

- گردآوری‌ و نشر اطلاعات‌ و اخبار و گزارشهای‌ مربوط به‌ سیاستها،فعالیتها، طرحها و برنامه‌ها; باشیوه‌ها وقالبهایمؤثرومناسب‌.

تدوین‌ وانتشار خلاصه‌ عملکرد سالانه‌ سازمان‌ برای‌ ارائه‌ به‌ افکار عمومی‌.انتشارنشریه‌ داخلی‌ و برون‌ سازمانی‌ سازمان‌.

4 ـ سنجش‌ افکار:

تهیه‌گزارشهای‌ تحلیلی‌ ادواری‌ (ماهانه‌/فصلی‌/سالانه‌) از افکار عمومی‌ داخل‌ و خارج‌از سازمان‌ برای‌ارائه‌ بهمدیریت‌. -نقد و بررسی‌ بازتاب‌ فعالیتهای‌سازمان‌ در نظر اقشار مردم‌ بویژه‌ نخبگان‌، رسانه‌ها و دستگاهها از یکسو و مدیران‌و کارکنان‌ از سوی‌ دیگر و ارائه‌ گزارش‌ آن‌ به‌ مدیریت‌.

 سنجش‌ افکار عمومی‌درون‌ سازمانی‌ به‌ منظور بازیابی‌ مسائل‌ و ارائه‌ راه‌کارهای‌ مناسب‌ به‌مدیریت‌.

    -طراحی‌ و اجرای‌ نظام‌ گردآوری‌ پیشنهادهای‌ کارکنان‌ به‌ منظورترغیب‌ کارکنان‌ به‌ مشارکت‌ هرچه‌مؤثرتر دبهبودجریان‌امورسازمان‌. 

5 ـپژوهش‌ و برنامه‌ریزی‌
:

-تهیه‌ گزارشهای‌ عملکرد دوره‌ای‌ از فعالیتهای‌ روابطعمومی‌. نوآوری‌، خلاقیت‌ و طراحی‌ فعالیتهای‌ جدیددرقلمرووظایف‌روابطعمومی‌.
-نظارت‌ و ارزیابی‌ فعالیتها و اعمال‌ نتایج‌ حاصل‌ در برنامه‌ها وفعالیتهای‌ آتی‌.

- طراحی‌ و برنامه‌ریزی‌ برای‌ ارتقاء کلیه‌ اموری‌ که‌ به‌رشد کمی‌ و کیفی‌ ارتباط و همدلی‌ بین‌ سازمان‌ ومردم‌ و دستگاهها و مدیران‌ وکارکنان‌ با یکدیگر بیانجامد.