• ادارات کل استانها

نقشه ایران

سه شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۴ : ۱۶ : ۴۵
طلوع خورشید : ۰۵ : ۴۲ : ۵۵
اذان ظهر : ۱۱ : ۴۴ : ۴۵
غروب خورشید : ۱۷ : ۴۶ : ۰۱
اذان مغرب : ۱۸ : ۰۳ : ۱۵
rahim-moazenzadeh.swf 04 : 16- 11 : 44- 18 : 03
  • شرح وظایف

 

 

 

1) فراهم آوردن موجبات تهیه و اجرای طرحها و برنامه هائیکه برای

 

 

پیشبرد امر ارشاد اسلامی وبالا بردن سطح دانش و فرهنگ

 

 

اسلامی مردم منطقه .

 

 

2) ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتهای فرهنگی و هنری و تبلیغی

 

 

منطقه .

 

 

3) ایجاد زمینه های مناسب ارتباط و همکاریهای متقابل فرهنگی و

 

 

تبلیغی اداره کل با حوزه های علمیه و ائمه جمعه و جماعات وانجمنهای

 

 

اسلامی در سطح منطقه .

 

 

4) نظارت بر امر رشد و شکوفائی استعدادهای هنری و ادبی و ارشاد

 

 

و تشویق و ارائه کمکهای معنوی و مادی به هنرمندان و مولفان و

 

 

مترجمان و ناشران متعهدمنطقه.

 

 

5) نظارت بر تربیت هنرمند و نیروی انسانی لازم در رشته های

 

 

گوناگون هنر و فیلمسازی با توجه به سیاستهای هنری و نیازها معیارها

 

 

وضواشرعی .

 

 

6) کوشش در ایجاد و توسعه نمایشگاهها و کتابخانه ها و موزه

 

 

هاهنرستانها و مراکز وانجمنهای هنری و ادبی و فیلمسازی و اعمال

 

 

نظارت دقیق بر فعالیت آنها .

 

 

7) نظارت بر تهیه و اجرای برنامه های فرهنگی و هنری و سمعی و

 

 

بصری واحد متبوع .

 

 

8) نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به حفظ و نگهداری و بهره 

 

 

برداریهای آموزشی و فرهنگی ازاماکن مذهبی و کاخها و بناهای

 

 

تاریخی و تاسیسات سیاحتی استان .

 

 

9) ارائه راهنمائیهای لازم در جهت تشویق و هدایت بخش غیر دولتی

 

 

به ایفای نقش موثر درامور فرهنگی منطقه .

 

 

10) نظارت بر امور نمایشگاهها و اجرای آئین نامه های مربوط به سینما

 

 

و نمایش فیلم و ضبط وتکثیر نوارهای سمعی و بصری در استان .

 

 

11) نظارت بر اجرای قانون مطبوعات و تالیف و ترجمه و انتشار کت