مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان

 

ارتباط با مدیر کل

 

برای درخواست ملاقات حضوری با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان ، می توانیدجهت تعیین

وقت با شماره تلفن های 32226060 و 32260170 ،داخلی 117 تماس حاصل فرمایید.