پیوندها

سایت مقام معظم رهبری

مجلس 

پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه

سامد

  • دبیر خانه کانون های مساجد

 دبیرخانه نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد

 در جهت اعتلای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله) به منظور ادای دین و تکلیف نسبت به انقلاب اسلامی و خون شهدای گرانقدر اسلام و تحقق اهداف و انگیزه های فرهنگی مصّرح در قانون اساسی و سایر مقررات و قوانین موضوعه کشوری و بالاخص تلاش در راستای ترویج و اشاعة فرهنگ و معارف اسلام ناب محمدی (ص) و بالمآل، مقابله اصولی و منطقی با تهاجم فرهنگی منحط و مبتذل بیگانگان شورای عالی انقلاب فرهنگی را بر آن داشت تا در صورتجلسه شماره 302 مورخ 18/12/71 خود تاسیس ستاد عالی کانونهای فرهنگی، هنری مساجد کشور را تصویب نماید و متعاقب آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را جهت تاسیس ستادی با عنوان فوق برای ارائه طرحهایی در خصوص مقابله با تهاجم فرهنگی و احیای نفس واقعی فرهنگی و تبلیغی مساجد و استفاده بهینه از امکانات و تأسیسات دستگاههای دولتی که امکان بهره وری فرهنگی دارند مامور نمود و بر اساس مصوبه 302 مورخ 18/12/71شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویب شورای فرهنگ عمومی در مهرماه 1372 اهداف و وظایف دبیرخانه نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به شرح ذیل ابلاغ شد.

 اهداف:

 اهداف کلی کانون در راستای تحقق ارزشها و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

 1– تبلیغ، گسترش و تعمیق فرهنگ روحبخش اسلام و تاکید بر آرمانها و ارزشهای معنوی و فرهنگ اسلامی.

2 – گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری ، اجتماعی، علمی و غیره.

 3– همگانی و عمومی نمودن تمامی عرصه های فرهنگی و هنری و تحقق آزادی مناسبتهای فرهنگی مردمی.

 4– زمینه سازی برای حضور فعال جوانان و نیروهای متعهد در عرصه فعالیتهای

فرهنگی و هنری و شناسایی و تربیت استعدادهای درخشان و استفاده از اوقات فراغت

جوانان و حفظ و ترویج فرهنگ بسیجی.

 5– ارائه و عرضه فعالیت های فرهنگی، هنری بر اساس موازین و ضوابط اسلامی و

ایجاد جاذبه های فرهنگی هنری و کانون های پرتحرک و فعال مذهبی، اجتماعی و مردمی

در مقابله با تهاجم فرهنگی مبتذل استکبار و کفر جهانی.

 

وظایف هیات نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد عبارتند از:

1- اخذ سیاستهای کلی از ستاد عالی و اجرای آن.

2- تصویب و دستورالعملهای اجرائی بر اساس ابلاغیه ها و دستورالعملهای رسیده از ستاد

عالی و ابلاغ آن به هیات های اجرائی تابعه.

3- بررسی و تایید اساسنامه ها و صلاحیت مسئولین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد.

4- نظارت مستمر بر فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و ارزیابی عملکرد آنها و

ارایه گزارش موردی و ادواری به دبیرخانه ستاد عالی.

5 - رسیدگی نسبت به تخلفات کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و پیگیری آن.

6- تشکیل هیات مربوطه در سطح شهرستانهای تابعه.

7- بررسی وضعیت کل مساجد در سطح استان و تبیین شیوه ای بهینه در احیاء امور

فرهنگی و هنری مساجد با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی هر شهرستان.   

8- نظارت بر فعالیت های هیاتهای اجرایی شهرستانهای تابعه و ارزیابی کمی و کیفی

9- فعالیت از طریق دبیرخانه

10- تشکیل دبیرخانه هیات جهت انجام امور محوله

11- بررسی میزان اعتبارات لازم جهت فعالیت های فرهنگی و هنری مساجد در مرکز

استان و شهرستانها و تخصیص آن بر اساس ضوابط ابلاغی.

12-ارایه برنامه ها و اعتبارات مورد نیاز سالانه استان بر ستاد عالی.

13-ارایه گزارش و عملکرد فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و فعالیت هیات

هماهنگی و نظارت استان به ستاد عالی .

14-تشکیل نشستهای ضروری با شرکت اعضای هیات های شهرستانهای تابعه و مسئولین

کانونهای فرهنگی و هنری مساجد جهت توجیه برنامه ها.