• مناسبتهای ماه

۲ مرداد   فرخنده میلاد حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) مبارک باد [ ١١ ذوالقعده ]
۴ مرداد   اقامه اولین نماز جمعه رسمی در تهران 1358 ش. توسط آیت الله طالقانی - روز نماز جمعه
۵ مرداد   عملیات مرصاد 1367 ش
۶ مرداد   روز ترویج آموزش فنی و حرفه ای و روز مهارت
۶ مرداد   روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
۹ مرداد   روز اهدای خون
۱۴ مرداد   صدور فرمان مشروطیت
۱۴ مرداد   روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی [ 5 August ]
۱۶ مرداد   تشکیل جهاد دانشگاهی
۱۶ مرداد   تشکیل جهاددانشگاهی(1359ه.ش)
۱۶ مرداد   روز خبرنگار
۱۶ مرداد   روز خبرنگار
۱۷ مرداد   روز خبرنگار مبارک باد
۲۱ مرداد   سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) گرامی باد [ ١ ذوالحجه ]
۲۱ مرداد   اول ذیقعده میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) [ ١ ذوالحجه ]
۲۳ مرداد   روز مقاومت اسلامی
۲۶ مرداد   بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
۲۸ مرداد   کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 1322
۳۰ مرداد   روز بزرگداشت علامه مجلسی / حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم 1314