ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه جامع خرید کتاب

اداره کتاب معاونت فرهنگی

کلیک کنید

۲

سامانه جامع مجوز کتاب

اداره کتاب معاونت فرهنگی

کلیک کنید

۳

سیستم جامع مجوز چاپ

اداره کتاب معاونت فرهنگی

کلیک کنید

4

پروانه نشر

معاونت فرهنگی

کلیک کنید

5

صدور مجوزقبل از چاپ کتاب

معاونت فرهنگی

کلیک کنید

6

صدور مجوز ورود محصولات فرهنگی

معاونت فرهنگی

کلیک کنید

7

موافقتنامه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

معاونت فرهنگی

کلیک کنید

8

صدور پروانه تاسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

معاونت فرهنگی

کلیک کنید

9

صدور مجوزنقل و انتقال ماشین آلات چاپ و تغییر مالکیت

معاونت فرهنگی

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

صدور مجوز تاسیس نگارخانه

معاونت هنری

کلیک کنید

2

صدور مجوز شعر و ترانه موسیقی

معاونت هنری

کلیک کنید

3

مجوز مراکز تهیه،تولید و تکثیر آثار صوتی

معاونت هنری

کلیک کنید

4

کتاب گویا

معاونت هنری

کلیک کنید

5

مجوز تاسیس استودیو

معاونت هنری

کلیک کنید

6

صدور مجوز آلبوم موسیقی

معاونت هنری

کلیک کنید

7

سامانه مدیریت آزمون هنری

معاونت هنری

کلیک کنید


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ ۱۳:۳۴

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

سیستم جامع مطبوعات خارجی

اداره کل مطبوعات خارجی

کلیک کنید

2

صدور مجوز فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

3

صدور مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

4

صدور مجوز تاسیس شعبه کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

5

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان مربوطه

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

6

صدور مجوز اعطای نمایندگی کانون های آگهی و تبلیغاتی در استان دیگر

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

7

صدور مجوز انتشار نشریه عمومی

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

 8

صدور مجوز انتشار نشریه داخلی

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

9 

صدور مجوز استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه دولتی

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

10 

صدور پروانه فعالیت خبرگزاری داخلی

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

11 

صدور مجوز چاپ آگهی های سازمان های دولتی

اداره کل مطبوعات

کلیک کنید

12

مجوز تبلیغات و اطلاع رسانی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

کلیک کنید

13

ساماندهی تابلوهای سردر اصناف

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

کلیک کنید

14

سامانه اشتراک نشریات کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

15

سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

16

                     عضویت صندوق اعتباری هنر

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

17

سامانه جامع رسانه های کشور

معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی

کلیک کنید

18

سامانه تبلیغات و اطلاع رسانی

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

کلیک کنید

19

ساماندهی تابلوهای سردر اصناف

دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه مجوز فیلم حرفه ای

معاونت سینمایی

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

1

ارائه گواهی ثبت رسانه های بر خط اختصاصی

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

2

ارائه گواهی ثبت نرم افزار

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

3

صدور مجوز نشر نرم افزار

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

4

صدور مجوز تکثیر نرم افزار

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

5

صدور مجوز کارخانجات تکثیر

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

6

صدور مجوز رسانه های برخط پیام ده ، تلفن همراه

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

7

صدور مجوز نرم افزار موبایل

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

8

صدور مجوز آهنگ های پیشواز

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

9

صدور مجوز محتوای فرهنگی در بستر تلویزیون های هوشمند

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

10

صدور مجوز محتوای فرهنگی سایر تکنولوژی های نوین

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

11

صدور مجوز تاسیس موسسه فرهنگی دیجیتال

رسانه های دیجیتال

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه اطلاعات استان ها

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

٢

سامانه موسسات

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

٣

سامانه اطلاعات موسسات قرآنی کشور

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

٤

بانک حافظان

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

٥

بانک موسسات قرآن و عترت

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

۶

سامانه های جامع قرآنی

معاونت قرآن و عترت

کلیک کنید

ردیف

نام سامانه

معاونت/اداره

آدرس

١

سامانه ثبت اثر ادبی و هنری

معاونت حقوقی ، امور مجلس و استان ها

کلیک کنید