• ثبت فیلمنامه

ثبت فیلمنامه های استان گلستان
1-مشخصات فردی:
نام: *  
نام خانوادگی: *  
کدملی: *  
تاریخ تولد:
شهرستان: *  
شماره تلفن همراه: *  
شماره تلفن ثابت: *  
پست الکترونیک:    
آدرس کامل پستی: *  
جنسیت:  
آخرین مدرک تحصیلی:  
2-ارسال اثر:
عنوان فیلمنامه: *  
آپلود فیلمنامه: *