پیوندها

سایت مقام معظم رهبری

مجلس 

پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه

سامد

شنبه، ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
اذان صبح : ۰۴ : ۳۹ : ۲۰
طلوع خورشید : ۰۶ : ۱۲ : ۰۴
اذان ظهر : ۱۲ : ۵۱ : ۴۵
غروب خورشید : ۱۹ : ۳۲ : ۰۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۵۰ : ۰۵
rahim-moazenzadeh.swf 04 : 39- 12 : 51- 19 : 50
  • حوزه قرآنی

 
 
شماره تماس:
01712243774
داخلی:
230
                                                      

 

      راهنمای دریافت مجوز مؤسسات قرآنی

 

1.      تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی

2. تصویر تمام صفحات شناسنامه برای کلیه اعضای هیأت مؤسس (یک نسخه)

3. تصویر آخرین مدرک تحصیلی (مدرک کارشناسی یا بالاتر) برای کلیه اعضای

4. هیأت مؤسس

5. تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

6. اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر

7. شش قطعه عکس 4 ×3 جدید برای کلیه اعضای هیأت مؤسس

8. اساسنامه (1 نسخه) با امضای کلیه اعضای هیأت مؤسس

9. صورتجلسات: 1- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین   2- صورتجلسه هیأت مدیره

10. تکمیلپرسشنامه مشخصات فردی توسط اعضاء (دو نسخه)

11. رائه مستندات سوابق فعالیتهای قرآنی(متناسب با زمینه فعالیتهای درخواستی)

       12. ارائه برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان

       13. دارا بودن 27سال برای مجردین و یا متأهل بودن

 زمان گردش کار 3 سال