پیوندها

سایت مقام معظم رهبری

مجلس 

پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه

سامد

سه شنبه، ۸ فروردین ۱۳۹۶
اذان صبح : ۰۵ : ۱۸ : ۲۶
طلوع خورشید : ۰۶ : ۴۵ : ۳۱
اذان ظهر : ۱۲ : ۵۸ : ۰۹
غروب خورشید : ۱۹ : ۱۱ : ۲۲
اذان مغرب : ۱۹ : ۲۸ : ۴۳
rahim-moazenzadeh.swf 05 : 18- 12 : 58- 19 : 28
  • رئیس دفتر

 

تلفن تماس:       01732222361

نمابر:                  01732228171

 

       شرح وظایف :

 

1. تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست و تعیین ساعات ملاقات برای آنها .

 

 

2. تهیه و تنظیم خلاصه کزارشات در ارتباط با مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست .

 

3. انجام امور تلفنی سرپرست و تماس با مراجعین .

 

4. اماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به جلسات اداری جهت اطلاع و مطالعه قبلی .

 

5. تنظیم اوقات جلساتی که در دفتر سرپرست تشکیل می شود .

 

6. تنظیم برنامه روزانه ، هفتگی و ماهانه سرپرست بر حسب نساز و یادآوری مسائل مربوط .

 

7. تهیه پیش نویس برخی از نامه های اداری و تهیه متن تلفنگرام جهت مخابره طبق نظر سرپرست مربوطه .

 

8.   مرتب نمودن نامه ها جهت ملاحظه و یا امضاء سرپرست و تفکیک و توزیع آنها به واحدهای مربوطه و پیگیری آنهادر صورت لزوم .

 

9. عنداللزوم ماشین نمودن برخی از نامه ها و گزارشات و فرمهای مختلف به زبان فارسی و احتمالاً خارجی .

 

10.انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها و اوراق ، نامه ها ، گزارشات وسایر اسناد ومدارک واحد مربوط در محل های مخصوص انجام سایر امور مربوط.