• مناسبتهای ماه

۱ شهریور   روز بزرگداشت ابوعلی سینا-روز پزشک
۱ شهریور   سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) گرامی باد [ ١ ذوالحجه ]
۱ شهریور   اول ذیقعده میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) [ ١ ذوالحجه ]
۲ شهریور   آغاز هفته دولت گرامیباد.
۲ شهریور   آغاز هفته دولت گرامیباد.
۴ شهریور   روز کارمند
۵ شهریور   روز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی-روز داروسازی
۶ شهریور   افتتاحیه دهه با شکوه کرامت
۱۱ شهریور   روز صنعت چاپ
۱۳ شهریور   روز بزرگداشت ابوریحان بیرونی-روز تعاون
۱۵ شهریور   ولادت حضرت امام علی النقی الهادی(ع) مبارک باد [ ١٥ ذوالحجه ]
۲۱ شهریور   روز سینما
۲۷ شهریور   روز بزرگداشت شهریار-روز شعر و ادب فارسی