• مناسبتهای ماه

۴ مرداد   اقامه اولین نماز جمعه رسمی در تهران 1358 ش. توسط آیت الله طالقانی - روز نماز جمعه
۵ مرداد   عملیات مرصاد 1367 ش
۶ مرداد   روز ترویج آموزش فنی و حرفه ای و روز مهارت
۶ مرداد   روز کارآفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای
۹ مرداد   روز اهدای خون
۱۲ مرداد   فرخنده میلاد حضرت امام علی بن موسی الرضا(ع) مبارک باد [ ١١ ذوالقعده ]
۱۴ مرداد   صدور فرمان مشروطیت
۱۴ مرداد   روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی [ 5 August ]
۱۶ مرداد   تشکیل جهاد دانشگاهی
۱۶ مرداد   تشکیل جهاددانشگاهی(1359ه.ش)
۱۷ مرداد   روز خبرنگار مبارک باد
۲۳ مرداد   روز مقاومت اسلامی
۲۶ مرداد   بازگشت آزادگان به میهن اسلامی
۲۸ مرداد   کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه 1322
۳۰ مرداد   روز بزرگداشت علامه مجلسی / حمله به مسجد گوهرشاد و کشتار مردم 1314