• مناسبتهای ماه

۳ خرداد   سالروز آزاد سازی خرمشهر گرامی باد.
۱۴ خرداد   رحلت امام خمینی(ره)-(1368 ه.ق)
۱۵ خرداد   قیام خونین 15 خرداد(1342 ه.ش)
۱۵ خرداد   وفات حضرت خدیجه (س) (سه سال قبل از هجرت) [ ١٠ رمضان ]
۲۰ خرداد   ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) (3 ه.ق) و روز اکرام [ ١٥ رمضان ]
۲۰ خرداد   روز صنایع دستی
۲۳ خرداد   شب قدر [ ١٨ رمضان ]
۲۴ خرداد   ضربت خوردن حضرت علی (ع) در محراب مسجد کوفه (40 ه.ق) [ ١٩ رمضان ]
۲۵ خرداد   شب قدر [ ٢٠ رمضان ]
۲۶ خرداد   شهادت حضرت علی (ع) (40 ه.ق) [ ٢١ رمضان ]
۲۷ خرداد   شب قدر [ ٢٢ رمضان ]