• فرم ثبت نام جشنواره هنرهای تجسمی قرآن و عترت استان گلستان

1-مشخصات فردی:
نام: *  
نام خانوادگی: *  
کدملی: *  
تاریخ تولد: *  
شهرستان: *  
شماره تلفن همراه: *  
شماره تلفن ثابت:    
پست الکترونیک *  
نشانی اینترنتی:    
نشانی کامل: *  
جنسیت:  
آخرین مدرک تحصیلی:  
زمینه فعالیت  
2-ارسال اثر:
توجه:هر فایل ارسالی می بایست حداقل 2 و حداثر 4 مگابایت با کیفیت 300dpi با فرمت jpg باشد.
عنوان اثرشماره یک :    
آپلود اثر:    
عنوان اثرشماره دو:    
آپلود اثر:    
عنوان اثرشماره سه:    
آپلوداثر    
عنوان اثرشماره چهار:    
آپلود اثر:    
عنوان اثرشماره پنج:    
آپلود اثر:    
* = ضروری